Bli producent av biologisk mångfald:

  • Trött på att bara se på hur skogarna avverkas och samtidigt de gamla öppna kulturlandskapet växer igen?
  • Trött på allt snack om att den biologiska mångfalden minskar och att man samtidigt hävdar att man måste avverka gamla naturskogar för klimatets skull?
  • Trött på allt snack om äganderätten – utan att någon någonsin talar om våra skyldigheter?
  • Trött på att miljöfrågor, skogsfrågor och frågor om klimatet inte är första prioritet i valdebatten?

Är du som jag är det lätt att man till slut blir helt uppgiven.

Gör som vi:
Ta hand om en plätt jord.
Men gör det på naturens villkor.

Stor eller liten yta – spelar ingen större roll. Har du ingen egen skog eller mark så hjälp till någon annan stans. Aktiv naturvård behöver alltid många hjälpande händer.

Ingen av mina barn eller barnbarn ska få kritisera oss varför vi ingenting gjorde. Detta blir vårt konkreta livstids-bidrag!

Vi får ofta frågor av gäster på Urnatur som äger skog och som kanske vill väl men inte vet var de ska börja och hur de ska tänka. Ofta följer de slaviskt sin skogsbruksplan eftersom det är deras ända ”manual”. Men är den så bra?

Vi har försvinnande små ytor skyddad natur i Sverige. Särskilt här i södra Sverige. Så vad gör man? Man tar saken i egna händer – så långt man kan:

Vi har köpt upp två grannfastigheter som vi nu restaurerar med tanke på största naturvårdsnytta i form av biologisk mångfald. Galet och utkastade pengar? Kanske – men häng med på vår resa!

Var med på hur vi karvar fram ett försvunnet landskap. Slitsamt men kreativt.

Vi som startat denna sida heter Ulrika Krynitz och Håkan Strotz. Vi bor på en gård i Östergötland. Halva gården består av skog. Här på gården har vi startat ett ekoturismföretag som heter Urnatur. Våra gäster bor mitt i skogen i handtimrade kojor och trädhus. Alla stugor och byggnationer är byggda av Håkan, med handplockat virke från gården. Håkan är jägmästare och jag är skogsbiolog. Medan vi är ganska okända lokalt är vi desto mera kända internationellt. Vi har gäster som kommer från hela världen för att uppleva svensk natur och inte minst svensk skog.

När vi flyttade hit för nästan 25 år sedan var vi fortfarande omgivna av övervägande gamla naturskogar. Under dessa år har vi fått bevittna hur gård efter gård avverkat den gamla skogen. Skogen ersätts med granplanteringar. Men kan dessa granplanteringar verkligen ersätta den gamla skogen?

Skogens matrix

Ibland kan det tyckas att skog bara handlar om timmer och massaved. Skogens matrix är ett ord vi hittat på som innefattar allt annat runt omkring skog och träd.
Denna sida riktar sig till alla skogsägare och skogsälskare och ska bli en betraktelse på skog från olika vinklar.
Vi vill problematisera, inspirera, debattera, sprida kunskap och inte minst bidra till att skapa en förändring och en framtidsvision kring den svenska skogen.

Vi kommer skriva organiskt – huller om buller – beroende på vad vi just håller på med i skogen, men kanske också reagera på annat som händer i skogssverige just nu.

Ulrika Krynitz
skogsbiolog, formgivare

Det är jag som har startat denna sida. Jag eldar och drar ris – och så fotar jag och skriver.

 

Håkan Strotz
jägmästare

Och jag håller i motorsågen och gör en massa annat slit. Fast jag är jägmästare har jag aldrig avverkat någon skog. 

producenter av biol. mångfald
skogsägare, lantbrukare, grundare av ekoturismföretaget Urnatur

tillsammans driver vi vår gemensamma gård Sjögetorp. Nu håller vi dessutom nu på att restaurera två andra gårdar. Det är detta bloggen ska handla om