eller

hur du räddar världen
– genom att bli producent av biologisk mångfald

…hur – varför – vad – när…

En mångfaldsgård är en gård i balans, dvs där naturen är i balans med människorna. Här finns livskraftiga ekosystem med hög biologisk mångfald. Här finns också en mångfald av råvaror som möjliggör mångbruk.

Att sköta en gård med mångfald, mångbruk och multifunktionalitet i sinnet är stimulerande och motiverande. Man blir aldrig klar, aldrig fullärd. Alltid finns det nya utmaningar – men också dagliga små saker att glädjas åt. Lokal kunskap ger tillfredställelse och tillsammans med det fysiska arbetet på gården så skapas ett meningsfullt liv. 

Jag tänker överlevnad: det här är vad jag har – jag ska leva på det. Det ger mig också en otrolig känsla av motivation och tacksamhet. 

Hållbara och rika ekosystem är dessutom också den bästa förutsättningen för att kunna klara och bromsa klimatförändring.

Att ta hand om en gård med målet att både skapa och bevara biologisk mångfald är ett livslångt åtagande. Förr handlade livet om överlevnad. Särskilt här i Norden. Mat  till hela året för både människorna och djuren måste säkerställas. Det måste finnas allt material på gården till hus, verktyg, ved, tunnor och annan förvaring. Torkad svamp, strö till djuren, torkade medicinalväxter, fermenterade grönsaker, örtöl… Listan kan göras oändligt lång. Genom detta mångbruk och den årliga skötseln av markerna fick man en biologisk mångfald – som en självklar biprodukt. 

Idag kan vi köpa det vi behöver på Ica, biltema, bauhaus, Ikea eller H&M. Varför ska vi då sköta markerna? Istället har vi nu i ca 100 år bara tänkt produktion och effektivisering. Resultatet är förlust av biologisk mångfald till den grad att det blivit ett globalt problem som i sin tur har lett till fruktansvärda klimatförändringar…

Så – Vad måste vi göra?

Det vi vet är att det gamla systemet skapade mycket hög biologisk mångfald. Och att dessa ekosystem var mera resilienta. Vi måste därför åtminstone efterlikna den gamla skötseln. 

Kunskap

Men vad är den gamla skötseln? Det vill vi berätta om här på hemsidan. 
Här kommer vi allt eftersom berätta hur vi gör här på vår gård och hur du kan göra på din. Lite som en verktygslåda med var – när – hur – varför.Vi kommer också komma in på hur det blev såhär. Och Motivation.

Motivation

Jag tror motivation är nyckeln till lösningen. Men hur hittar vi motivation i en tid där vi har ett ekonomiskt system som har ersatt det gamla. Om du har pengar så kan du köpa det mesta. Men den biologiska mångfalden hjälper det inte. Här behövs fysiska punktinsatser på daglig och årlig basis. Men hur skapar man motivation för att slita med detta när det kan kännas som ekonomiskt vansinne på 2000-talet?

historisk förankring

Att ha lite koll på historian och kunna se både historian på gården och i landet/världen ger oss möjlighet att både kunna se helheten och komplexiteten lager på lager. Det är helt fascinerande att få den insikten och gör det samtidigt lättare att framöver ta dom rätta besluten!

Ekonomi, lagstiftning och myndigheter

Hälsa

Vision