Vår gård ska på kort och lång sikt bara bli vackrare, artrikare – och bättre för klimatet. 

 

Vi kan faktiskt påverka det. 

 

…och vi hoppas att vi även kan inspirera dig …