skogsvård är ett märkligt begrepp

Ibland får vi frågan från t ex gäster eller kursdeltagare på Urnatur som är skogsägare om hur de ska bedriva skogsvården på bästa sätt?! Ofta har skogsägarna inte så mycket kunskap kring skog.  Ja och då låter det ju som att det vore det bästa för skogen om de lärde sig mycket om skogsvård. Men […]

barkborredöden

När jag tänker efter så har faktiskt barkborrar styrt hela mitt vuxna liv till den och där jag är nu. Hur är det möjligt tänker du kanske nu. Jag växte upp i Goslar som ligger vid foten av Harzbergen i norra Tyskland.På 80-talet började de första miljöproblemen bli alltmer synliga. På den tiden gick utsläppen […]

hasselskogen tar form

  Här kommer en panoramabild från hasselskogen lite senare på året. Det börjar ta form. Ursprungligen tror vi att detta område har varit en blandad ek – och hasselskog. Denna naturtyp har gått som ett stråk även över angränsande marker där man fortfarande kan hitta stubbar efter hassel, några ekar och några enstaka hasselbuskar. Mycket […]

värdelösa gräsfattiga marker, hasseldunge – eller sagoskog

Första dagen i hasselskogen Det är Oktober och löven börjar bli lite höstfärgade. Hasselbuskarna är fortfarande gröna men man kan se de självlysande brandgula asparna som sticker upp emellan hasselbuskarna. Håkan har börjat röja här och öppnar upp i den bitvis väldigt täta hasselskogen. Han sågar stubbarna tätt intill marken så att man inte snubblar […]

vad är skog

När vi flyttade hit för snart 25 år sedan var merparten av den omgivande skogen gammal fin skog. Riktig John Bauerskogar Nu är det mesta avverkat. Det är sorgligt. Gammal skog börjar bli riktigt sällsynt. Desto mera ligger skogsbolagen på att övertyga skogsägarna att avverka. Här finns mycket att säga, men vi börjar steg för steg. […]